ហារី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហារី (ម. ព. ហារិន ) ។

សូមមើលផងដែរ ហារិន