ហៃសាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ព្រៃ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ផ្កា​លឿង សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ផ្កា​អង្កាញ់​ស្ទើរ​ចាប់​ច្រឡំ មាន​រស​ល្វីង, មាន​ខ្លឹម​ខ្មៅ​សាច់​រឹង, ប្រើ​ធ្វើ​ជា​ថ្នាំ​រម្ងាប់​រោគ​បាន​ច្រើន​ប្រភេទ : ខ្លឹម​ហៃសាន ។
  2. ភូមិនៃឃុំជ្រៃ