ពីWiktionary
វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា ja

ពុម្ពអក្សរ く
លំដាប់នៃការសរសេរ

ជប៉ុន[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ

ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា[កែប្រែ]

(romaji ku)

លេខ[កែប្រែ]

(ku)

  1. : nine

ការអានកាន់ជិ[កែប្រែ]

(រ៉ូម៉ាជិ ku)