ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា ja

ជប៉ុន[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ
て-bw.png

អក្សរហ៊ីរ៉ាហ្គាណា[កែប្រែ]

(romaji te)

នាម[កែប្រែ]

(តេក)

  1. :ដៃ
Raczka4.jpg