ពីWiktionary

បន្ទេរភាសា[កែប្រែ]

ចិន[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

  • កុកងឺ: /ខាយ/

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

  1. បើក (ទ្វារ, ភ្លើង, បន្ទប់ក្នុងន័យកក់, អាជីវកម្ម/ធុរកិច្ច, យានយន្ត)
  2. ដេរ
  3. ដាំ
  4. ស្ងោរ

ធ្នាក់[កែប្រែ]

  1. បែកពី, ឆ្ងាយពី

បរិវាសព្ទ[កែប្រែ]

  1. (កន្តាំង) បរិវាសព្ទបញ្ជាក់នូវទំលាប់។

នាម[កែប្រែ]

  1. (រូបវិទ្យា) ទំរង់កាត់ នៃ 开尔文, kelvin
  2. (សព្ទវិទ្យាចិន) ទំរង់កាត់ នៃ 开口, ចំហមាត់

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

  1. ត្រកូល ខាយ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមអង់គ្លេស 開