ដោយWiktionary

ភាសាកូរ៉េ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

  1. ទឹក