ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាកូរ៉េ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Lua error in Module:languages at line 194: attempt to index local 'name' (a nil value).

To use this Korean-English and English-Korean portion of English Wiktionary, your web browser should ideally be configured to display Korean (hangeul) characters.

Check the above index boxes: The boxes show hangeul characters and jamo. If symbols appear as blank boxes, garbage, or question marks (?), your computer or web browser needs to be configured for the Korean language.

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៥ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៥។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ភាសាកូរ៉េ"

ទំព័រចំនួន៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។