ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Korean[កែប្រែ]

Etymology[កែប្រែ]

ពាក្យភាសាចិន-កូរ៉េមកពី (“book”)

Pronunciation[កែប្រែ]

Noun[កែប្រែ]

(chaek, hanja )
차 ←

챠 →

  1. សៀវភៅ