empire

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ឯកវចនៈ
empire

ពហុវចនៈ
empires

  1. អធិរាជាណាចក្រ (មានស្ដេចធំងារជា អធិរាជ), ចក្រភព (ជារបៀបសាធារណរដ្ឋគ្មាន រឺ មានស្ដេច), សាម្រាជ្យ (មានរាជ្យជាច្រើន របៀបឥណ្ឌា), រាជាធិរាជាណាចក្រ
  2. (វគ្គីសាស្ត្រ) អធិរជ្ជៈ, រជ្ជាធិរជ្ជៈ