ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
សូមមើលផងដែរ ခဲ့ ခံ និង ခွဲ
Kha Mon and Burmese.gif
U+1001, ခ
MYANMAR LETTER KHA
က
[U+1000]
Myanmar
[U+1002]

ជនជាតិភូមា[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្ខរក្រម[កែប្រែ]

(hka.)

  1. Kha, the second letter of the Burmese alphabet, called ခကွေး (hka.kwe:) in Burmese.

កិរិយាស័ព្ទ[កែប្រែ]

(hka.)

  1. រង់ចាំ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]


ផូខាងកើត[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រទី[កែប្រែ]

ពី kjp|kar-pro|*kʰakʰòuɴ||គោ}}

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

  1. គោ

មន[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្ខរក្រម[កែប្រែ]

(kha)

កិរិយាស័ព្ទ[កែប្រែ]

(kha)

  1. ពឹងផ្អែក