ពីWiktionary
មើលផងដែរ ៖ ခဲ့, ခံ, និង ခွဲ

U+1001, ခ
MYANMAR LETTER KHA
က
[U+1000]
Myanmar
[U+1002]


ជនជាតិភូមា[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្ខរក្រម[កែប្រែ]

()

  1. Kha, the second letter of the Burmese alphabet, called ခကွေး (ខក្វេះ) in Burmese.

កិរិយាស័ព្ទ[កែប្រែ]

()

  1. រង់ចាំ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]


ផូខាងកើត[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រទី[កែប្រែ]

ពី kjp|kar-pro|*kʰakʰòuɴ||គោ}}

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

  • IPA: /kʰakʰòuɴ/

នាម[កែប្រែ]

  1. គោ

មន[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្ខរក្រម[កែប្រែ]

()

កិរិយាស័ព្ទ[កែប្រែ]

()

  1. ពឹងផ្អែក