ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
សូមមើលផងដែរ ខរ
Km 02.svg
U+1781, ខ
KHMER LETTER KHA

[U+1780]
Khmer
[U+1782]
អក្សរប្រាយ
Braille K.svg
អក្សរម៉ស · – – ·

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងមូលសទ្ទ
ឡាតាំងយានកម្ម khɑɑ
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kʰɑː/

និរុត្តិសាស្ត្រ ១[កែប្រែ]

ចាកពីអក្សរព្រាហ្មី 𑀔 រួចវិវត្តទៅជាអក្សរបល្លវៈ Pallava Kha.svg

តួអក្សរ[កែប្រែ]

ខ, ្ខ (khɑɑ)

 1. (ពួក "អ") ព្យញ្ជនៈទី ២ ក្នុងវគ្គទី ១ ជាកណ្ឋជៈ មានសំឡេងក្នុងឋានបំពង់ក ជាធនិត-អឃោសៈ

និរុត្តិសាស្ត្រ ២[កែប្រែ]

មកពីភាសាយួន: kho

នាម[កែប្រែ]

 1. បែបនៃការចម្អិនអាហារយឺត ជាម្ហូបប្រៃមានទឹកក្រមៅដោយការដាក់គ្រឿងបង្កើនពណ៌លាយជាមួយ។
  គោ
  Bo-Kho-2011.jpg

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

 1. ចម្អិនម្ហូបដែលហៅថា ខ។

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ ៣[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

 1. ឈ្មោះដាវដងវែង មានងៀងនៅខាងខ្នង។
  ដាវខ

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ ៤[កែប្រែ]

មកពីភាសាសៀម: ข้อ (kɔ̀ɔ) ។

នាម[កែប្រែ]

 1. សេចក្ដីស្រង់រួមចំនួនខ្លីៗ = មាត្រា, ប្រការ
  ១, ២,
  សន្យា

នាមរនាប់[កែប្រែ]

 1. នាមរនាប់ប្រើសម្រាប់រាប់ចំនួនឃ្លាសេចក្ដី។
  ប្រស្នា ៣

បាលី[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

តួអក្សរ[កែប្រែ]

 1. តួអក្សរខ្មែរទីពីរក្នុងអក្ខរក្រមបាលី

នាម[កែប្រែ]

(kha)

 1. (នបុំសកលិង្គ) មេឃ, លំហ