កកាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កកាត

  1. ដែល​នៅ​សល់​តិច, នៅ​សល់​រលាប​ៗ។
    ទឹក​សម្ល​នៅ​សល់​កកាត​នឹង​បាត​ឆ្នាំង។

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន-ណាត