កក្អៀក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្អៀកៗ > ក- + ក្អៀក > កក្អៀក។ (ផ្នត់ដើម)

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កក្អៀក

  1. ក្អៀកៗច្រើន​ដង​មិន​ដាច់សូរ
    សើច​កក្អៀក

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

កក្អៀក

  1. សំឡេងក្អៀក​ៗ​ច្រើន​ដង​មិន​ដាច់​សូរ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស