កខិប

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កខិប

  1. កោង, ក្ងិ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កខិប

  1. ដែល៑ងកោងក្ងិ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស