កញ្ចាំងត្របកទំពាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចាំង + ត្របកទំពាំង> កញ្ចាំងត្របកទំពាំង

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចាំងត្របកទំពាំង

  1. (វិចិត្រសិល្បៈ) ក្បាច់រចនាដែលមានទំរង់ស្លឹកពោធិ៍ទ្រវែង បណ្ដូលមានមាត្ររាងមូលស្រួចចុងឬរាងតំណក់ទឹក មានឆែក១ជាន់ឬ២ជាន់។ ក្បាច់នេះមានទំរង់វែងជាងកញ្ចាំងរាយ និងមានទំរង់ដូចត្របកទំពាំង ជួនកាលផ្កុំឡើងដោយកញ្ចាំងរាយ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ព្រឹត្តិបត្ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភាសាជាតិខ្មែរ។