កញ្ចុកបត្តសត្វ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

កញ្ចុកបត្តសត្វ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុកបត្ត + សត្វ

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុកបត្តសត្វ

  1. ប្រភេទសត្វល្អិតមួយប្រភេទ ដែលមានសំបកស្លាបរឹង ពីរផ្ទាំងគ្របលើស្លាបទន់ ហើយវាក៏ជាប្រភេទសត្វល្អិតស្លាប ដែលមានឆ្អឹងក្រៅខ្លួន ដែលគេហៅថា ពហិអដ្ឋិសត្វ ហៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រថា កូឡេអូបតេរ៉ា
Translations[កែប្រែ]