កញ្ចុះអង្កាមខ្មៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុះអង្កាម + ខ្មៅ

នាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:links at line 215: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ត្រីកញ្ចុះល្អិតៗសំបុរខ្មៅត្រីនេះស្ថិតក្នុងពួក អាគីស៊ីស និង ផ្សូដូបាហ្ការៀស មានពីរប្រភេទ គឺ អាគីស៊ីសហេឌ្រិក្សូនី និង ផ្សូដូបាហ្ការៀសអ៊ីណឺមីស

បំណកបំប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។