កញ្ចុះអង្កាមភ្នំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុះអង្កាម + ភ្នំ

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះអង្កាមភ្នំ

  1. កញ្ចុះភ្នំអង្កាម