កញ្ចុះភ្នំអង្កាម

ពីWiktionary

សូមដាក់រូបភាព។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុះភ្នំ + អង្កាម> កញ្ចុះភ្នំអង្កាម

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះភ្នំអង្កាម

  1. ត្រីកញ្ចុះភ្នំតូចៗមួយប្រភេទមាននៅលើភ្នំ មានរូបរាងសន្ដាននឹងកញ្ចុះ ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា អាគីស៊ីសវ៉ារៀស ក្នុងពួកអាគីស៊ីស មានប្រវែង ៤ សម.។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកបំប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។