កញ្ចុះអង្កាមភ្នំខ្មៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុះអង្កាម + ភ្នំ + ខ្មៅ

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះអង្កាមភ្នំខ្មៅ

  1. កញ្ចុះភ្នំអង្កាមខ្មៅ