កញ្ចែត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ចែត > កញ- + ្ចែត 'ចែត' > កញ្ចែត។ (ផ្នត់ដើម)

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចែត

  1. ចែត