កញ្ជាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្ជាក់ > ក 'ខ' + -ញ- + ្ជាក់ > កញ្ជាក់។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជាក់

  1. អ្វី​ៗ ដែល​គេខ្ជាក់ចោល។
    កញ្ជាក់ស្លា។
    កញ្ជាក់​អំពៅ។

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។
  2. Online Dictionary