កណ្ដក់ចិត្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កណ្ដក់ + ចិត្ត

គុណនាម[កែប្រែ]

កណ្ដក់ចិត្ត (kândâkchĕtt)

  1. (ពាក្យប្រៀប) ដែលអន់ចិត្ត, អន់ចង់

ន័យដូច[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត។