កណ្ដក់

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេង និងរូបផង។

ខ្មែ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ១[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ដក់ > កណ- + ្ដក់ "ដក់"> កណ្ដក់។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កណ្ដក់

 1. ដែល​មានក្រហូងដក់​ទឹក, ដក់​ធូលី​បាន។
  កណ្ដក់​ចិត្ត មានន័យថា អន់ចិត្ត, អន់ចង់។
 2. ដែល​មាន​ពកជា​ដុំ​ដូច​គេ​ដក់​អ្វី​ៗ។
  ពកក​កណ្ដក់
បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដក់

 1. ផ្ទៃខូងក្រហូងដែលអាចដក់ទឹកបាន។
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ២[កែប្រែ]

ប្រហែលមកពីពាក្យ បាលី កណ្ដក "បន្លា"

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដក់

 1. ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ច្រើន​ដុះ​នៅ​ព្រៃ​ភ្នំ ឬ​ព្រៃ​រនាម, ស្លឹក​ប្រើ​ជាអន្លក់ ឬ​ជា​បន្លែស្លក៏​បាន។
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

កណ្ដក់

 1. ភូមិនៃឃុំព្រៃក្រសាំង ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. ឯកសារយោងជួនណាត។
 2. Khmer/ Online Dictionary