កណ្ដុរ

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

កណ្ដុរ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដុរ

  1. សត្វ​ចតុប្បាទ​តូច​មួយ​ប្រភេទ ក្នុង​ពួក​សត្វ​មាន​ដោះ ជា​សត្វ​ឲ្យ​ទុក្ខ​ដល់​មនុស្ស​ដោយ​ហេតុ​បំផ្លាញ មាន​កាត់​សំពត់​អាវ​ជាដើម។ កណ្ដុរ​មាន​ច្រើន​យ៉ាង មាន​កណ្ដុរ​ល្មែះ, កណ្ដុរ​ប្រែង​ជាដើម ។
  2. (គណនាការ) ឧបករណ៍តូចមួយដែលចល័តលើផ្ទៃរាបដើម្បីត្រួតពិនិត្យទីតាំងនៃសញ្ញាចង្អុលទៅលើអេក្រង់។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]