កណ្ដោលបាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាពផង ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ដោល-បាត[kɑndaol baat]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កណ្ដោល+បាត> កណ្ដោលបាត ។

នាមខ្មែរ[កែប្រែ]

កណ្ដោលបាត

  1. ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ​ស្លឹក​ផ្លែ​និង​ក្លិន​ប្រហែល​គ្នា​នឹង​កណ្ដោល​ធំ​តែ​ដើម​តូច​ទាប កំពស់​ប្រមាណ​ដើម​ស្ពៃ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួន-ណាត