កថាសល្លាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាក់-ថា-ស័ល-ល៉ា-ប៉ៈ[kaʔtʰaa-sallaapaʔ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kathā (កថា)+sallāpa (សល្លាប)> kathāsallāpa (កថាសល្លាប) ។

នាម[កែប្រែ]

កថាសល្លាប

  1. ការ​និយាយឆ្លើយ​ឆ្លង​គ្នា​ពី​នេះ​ខ្លះ​ពី​នោះ​ខ្លះ, ការ​ចរចា, ការ​សន្ទនា, ការ​សំណេះសំណាល

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត