កថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កៈ-ថា[kaʔtʰaa]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីសំស្ក្រឹត kathaa, បាលី kathā

នាម[កែប្រែ]

កថា

  1. ពាក្យ, សំដី, ពំនោល
  2. ការ​សំដែង
  3. រឿង

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]