កថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីសំស្ក្រឹត kathaa, បាលី kathā

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ កថា
ktʰā
សទ្ទតា កៈ-ថា
k`-tʰā
ឡាតាំងយានកម្ម kaʼthaa
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaʔtʰaː/


នាម

កថា

  1. ពាក្យ, សំដី, ពំនោល
  2. ការ​សំដែង
  3. រឿង

ពាក្យទាក់ទង

បំណកប្រែ

ឯកសារយោង