កទៀបកោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ + ទៀបកោះ

នាម[កែប្រែ]

កទៀបកោះ

  1. បួរដី[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. មេពាក្យ បួរដី