កន្តរ៉

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាព​។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ត-រ៉[kɑntɑɑ rɑɑ]

នាម[កែប្រែ]

កន្តរ៉

  1. ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​បន្ទោះ​ឫស្សី ឬ​ផ្ដៅ មាន​សណ្ឋាន​ដូច​កន្ត្រង មាន​ដង​វែង​សម្រាប់​បេះ​ផ្លែ​ស្វាយ​ជាដើម

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត