កន្ទនជៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ទនជៃ[kɑntɔɔncey]

នាម[កែប្រែ]

កន្ទនជៃ

  1. (ម. ព. កញ្ជនជៃ) ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត