កន្លាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាព។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡាត[kɑnlaat]

នាម[កែប្រែ]

កន្លាត

  1. ឈ្មោះ​សត្វ​ល្អិត​មួយ​ប្រភេទ មាន​ក្លិន​ឆ្អេះ​អាក្រក់ ច្រើន​កើត​នៅ​នឹង​ទី​កៀន​កោះ​ក្នុង​ផ្ទះ​លំនៅ ជា​សត្វ​ឲ្យ​ទុក្ខម្នេញ​ដល់​មនុស្ស ដោយ​ហេតុ​កាត់​សំពត់​អាវ និង​ក្រដាស​ជាដើម ។ កន្លាត​មួយ​យ៉ាង​ទៀត មាន​ស្លាប ហៅ​ថា កន្លាត​ស្លាប
    កន្លាតស្លាប
  2. ពណ៌ស្លាបកន្លាត ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្លាត

  1. ដែល​មាន​ពណ៌​ដូច​ស្លាប​កន្លាត ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត