កន្លើត

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

កន្លើត
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡើត[kɑnlaət]

នាម[កែប្រែ]

កន្លើត

  1. អវយវៈ​នៅ​ត្រង់​គល់​អណ្ដាត គឺ​គន្លឹះ​អណ្ដាត ។
    ខះ​កន្លើត​រក​កល់​ផ្តាសាយ

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]