កមល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កោ-ម៉ល់[kaʔmɑl]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kamala (កមល មានន័យថា ផ្កាឈូក)

នាម[កែប្រែ]

កមល

  1. (​ពាក្យ​កាព្យ) ផ្កា​ឈូក
  2. (​ពាក្យ​កាព្យ) ដួង​ចិត្ត
  3. (​ពាក្យ​កាព្យ) បេះដូង

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត