កម្មន្តរាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំ-ម៉ន់-តៈ-រ៉ាយ[kam-mɑn-tak-raay]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្ម+អន្តរាយ>កម្មន្តរាយ

នាម[កែប្រែ]

កម្មន្តរាយ

  1. អន្តរាយ​នៃ​ការងារ, ការ​វិនាស​ខូច ខាត​ការងារ ។
  2. អន្តរាយ​ព្រោះ​កម្ម ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត