កម្មន្តសាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំ-ម៉ន់-តៈ-សាល[kammantaʔ saal]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្មន្ត+សាល>កម្មន្តសាល

នាម[កែប្រែ]

កម្មន្តសាល

  1. សាល​នៃ​ការងារ, រោង​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​របរ​ផ្សេង​ៗ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត