កម្មវាចា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំវាចា[kamviecaa]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្ម+វាចា/វាច៑>កម្មវាចា

នាម[កែប្រែ]

កម្មវាចា

  1. ពាក្យ​សម្រាប់​សូត្រ​ប្រកាស​ជំនុំ​សង្ឃ ឲ្យ​ដឹង​ក្នុង​កិច្ច​ជា​សង្ឃ​កម្ម​ផេ្សង​ៗ តាម​វិនយប្ប-ញ្ញត្តិ​ក្នុង​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា
    សូត្រ​កម្ម​វាចា ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត