កម្មវិបាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំវិបាក[kam-vi-bak]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្ម+វិបាក>កម្មវិបាក

នាម[កែប្រែ]

កម្មវិបាក

  1. ផល​របស់​កម្ម
    ទទួល​កម្ម​វិបាក ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត