កម្មសិទ្ធិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំ-ម៉ៈ-សិត-[kam-mak-sət]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្ម+សិទ្ធិ>កម្មសិទ្ធិ

អត្ថន័យ​សាមញ្ញ[កែប្រែ]

ន. វត្ថុ​ដែល​សម្រេច​តាមអំណាច​ច្បាប់​ថា​ជា​របស់​ខ្លួន​ដាច់​ស្រេច​ហើយ, មុខ​ការងារ ឬ​ ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដែល​ត្រូវ​សម្រេច​បាន​មក​លើ​ខ្លួន

អត្ថន័យ​ផ្លូវ​ច្បាប់[កែប្រែ]

កម្មសិទ្ធិ (propriété) : សិទ្ធិពេញលេញជាម្ចាស់លើទ្រព្យ ។ Ownership Exclusive right of possessing, enjoying , and disposing of a thing . FR: Droit de propriété.

កម្មសិទ្ធិ, ភាពជាម្ចាស់
សិទ្ធិដែលជាឯកសិទ្ធិពិសេសមួយ ក្នុងការកាន់កាប់ការអាស្រ័យ ផល​និងការជម្រះចោលនូវរបស់ អ្វីមួយ។


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ​ និពន្ធ​ដោយ​សម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. វចនានុក្រម​ច្បាប់