កម្មស្សទ្ធា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំ-មុ័ស-សាត់-ធា[kam-mas-sat-tʰie]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្ម+ស្សទ្ធា>កម្មស្សទ្ធា

នាម[កែប្រែ]

កម្មស្សទ្ធា

  1. ជំនឿ​ចំពោះ​កម្ម
  2. សេចក្ដីជឿ​នូវ​អំពើ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត