ករណនាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កៈ-រៈ-ណៈ-នាម[kaʔraʔnaʔniem]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី ករណ+នាម >ករណនាម (karananām)

នាម[កែប្រែ]

ករណនាម

  1. នាម​សព្ទ​ដែល​ជា​អំពើ ឬ​ដែល​ជា​កិច្ច​ការ ដូច​ជា​ពាក្យ ការ​ធ្វើ; ការឲ្យ, អំណោយ; ការកាន់សេចក្ដីប្រកាន់ ។ល។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត