កល្ប

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង ។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាល់[kal]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យសំស្ក្រឹត कल्प> kalpa

នាម[កែប្រែ]

កល្ប

  1. កប្ប

ន័យដូច[កែប្រែ]

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត