កាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កាច

  1. ដែល​ជិត​ពេញ
    ទឹក​កាច​ផ្តិល
    ស្រូវ​កាច​កញ្ជើ
  2. ទីទៃ​ពី​ស្លូត​គឺ ដែល​មាន​សន្តាន​ចិត្ត​ប្រកប​ដោយ​កំហឹង​ជា​ប្រក្រតី
    មនុស្ស​កាច ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

ន័យផ្ទុយ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត