កាច់ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កាច់+>កាច់ក

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កាច់ក (kachkâ)

  1. បំបាក់ក។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]