កាន់តែ

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កាន់+តែ>កាន់តែ

ឈ្នាប់[កែប្រែ]

កាន់តែ

  1. រឹងរឹត, រឹតតែ
    កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង ។
    កាន់​តែ​ស្គម​ទៅ ។
    កាន់​តែ​ធាត់​ឡើង ។
    កាន់​តែ​ហ៊ាន​ឡើង ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត