តែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) ប៉ុន្តែ ។ ឬ តែ​ត្រឹម និ. ពាក្យ​ជា​សន្ធាន​សម្រាប់​ត​សេចក្ដី មាន​ដំណើរ​ផ្សេង​ៗ : សុំ​អ្នក​ឲ្យ​ប្រាក់​ថ្លៃ​ភោជនាហារ​តែ ១០ រៀល​មក​សិន​ចុះ..., សង​ត្រឹម​តែ ២៥ រៀល​មក​ទៀត គ្រប់​ចំនួន​ហើយ ។ និបាត​សព្ទ​ប្រាប់​សេចក្ដី​ផ្សេង​ៗ មាន​ដើម គឺ​ជា​សេចក្ដី​សរសើរ​ក៏​មាន : សិស្ស​នេះ​សរសេរ​អក្សរ​ពុំ​សូវ​ល្អ​ទេ, តែ​ចេះ​តែង​សេចក្ដី​ត្រឹម​ត្រូវ​ល្អ​ណាស់ ។ ជា​សេចក្ដី​បង្អាប់​ឬ​រិះគន់ : ចេះ​សរសេរ​អក្សរ​ល្អ​មែនទែន តែ​ទាស់​នឹង​មាន​ខុស​ច្រើន​ពេក ។ល។ តែ​ថា ប៉ុន្តែ​ថា ។ តែ​បើ ប៉ុន្តែ​បើ ។ល។

ចិ. (តេ) ឈ្មោះ​ឈើ​ពួក​មួយ ស្លឹក​ស្ងួត ក្រៀម​សម្រាប់​ឆុង​ទឹក​ក្ដៅ​ផឹក ។ ស្លឹក​តែ​គ្រប់​ប្រភេទ​គេ​ច្រើន​នាំ​យក​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន​មក​លក់​ក្នុង​ប្រទេស​យើង ។ ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​សម័យ​សង្គម​រាស្រ្ត​និយម​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ក៏​បាន​បង្កើត​ដំណាំ​តែ​នា​ភ្នំ​នានា​មាន​ភ្នំ​គិរីវង់​ជាដើម កំពុង​តែ​លូតលាស់​ចម្រើន​តាម​លំដាប់​កាល​ឡើង ហើយ, តាំង​ពី​សម័យ​នេះ​រៀង​ទៅ​មុខ ដំណាំ​តែ​ក៏​មុខ ជា​នឹង​ចេះ​តែ​កើន​ឡើង​ជា​ភិយ្យោភាព ។