កាឡី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យឥណ្ឌា

នាម[កែប្រែ]

កាឡី

  1. សំពត់​ចំនួន ២០ ផ្ទាំង
    សំពត់​មួយ​កាឡី។
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមរនាប់[កែប្រែ]

កាឡី

  1. សម្រាប់រាប់ចំនួនសំពត់ម្ភៃផ្ទាំង។
    សំពត់​មួយ​កាឡី។
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត