កិតអាចម៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កិត+អាចម៍>កិតអាចម៍។

គុណនាម[កែប្រែ]

កិតអាចម៍

  1. គម្រក់ក្រៃ​ពេក​ទុក​ស្មើ​អ្វី​ៗ ដែល​គេ​កិត​អាចម៍
    ការ​កិត​អាចម៍ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត