កិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូននឹងពាក្យ កកិត​ កំហិត ខិត ខ្និត ឆិត ជិត ជំនិត ជំរិត បញ្ឆិត បង្ខិត ដិត ដំណិត បិត ប្រកិត ផិត ផ្ដិត ពិត ហិត

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កិត

  1. ជូត​ដោយ​ក្រដាស ឬ ឈើ​ខ្និត
    កិត​អាចម ឬ កិត​អាចម៍

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កិត

  1. ដែល​ប្រកិត​ជិត​គ្នា។
    តាម​កិត​ពី​ក្រោយ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត