កុញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កុញ

  1. ទញ់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កុញ

  1. ដោយទញ់។
    កកកុញ។
    មើល​ទៅ​ឃើញ​កុញ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត